Ing. Mgr. Veronika Janečková

Master's thesis

Kognitivně behaviorální terapie u obézních

Cognitive Behavioural Therapy for the Obese
Abstract:
Diplomová práce zkoumá základní principy a užití kognitivně behaviorální terapie obézních. Popisuje vznik, formování a metody kognitivně behaviorálního přístupu a pomocí dotazníkového šetření zkoumá nejdůležitější výsledky klientů kurzů snižování nadváhy pořádané v letech 2010 až 2012. Dokládá vhodnost a úspěšnost této terapie aplikované u klientů s nadváhou a obezitou. Součástí práce jsou i návrhy …more
Abstract:
This master´s dissertation examines the basic principles and use of the Cognitive Behavioral Therapy for the obese. It describes the creation, formation and the methods of the cognitive behavioral approach and by means of the aswer sheet investigation it examines the principal results of the clients who attended the weight reduction training programmes organized in the years 2010 to 2012. It documents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 11. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2014
  • Supervisor: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
  • Reader: PaedDr. Eva Marádová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management