Ing. Mgr. Veronika Janečková

Master's thesis

Kognitivně behaviorální terapie u obézních

Cognitive Behavioural Therapy for the Obese
Anotácia:
Diplomová práce zkoumá základní principy a užití kognitivně behaviorální terapie obézních. Popisuje vznik, formování a metody kognitivně behaviorálního přístupu a pomocí dotazníkového šetření zkoumá nejdůležitější výsledky klientů kurzů snižování nadváhy pořádané v letech 2010 až 2012. Dokládá vhodnost a úspěšnost této terapie aplikované u klientů s nadváhou a obezitou. Součástí práce jsou i návrhy …viac
Abstract:
This master´s dissertation examines the basic principles and use of the Cognitive Behavioral Therapy for the obese. It describes the creation, formation and the methods of the cognitive behavioral approach and by means of the aswer sheet investigation it examines the principal results of the clients who attended the weight reduction training programmes organized in the years 2010 to 2012. It documents …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedúci: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Eva Marádová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management