Bc. Kateřina NOVOSADOVÁ

Diplomová práce

Aktivizační výukové metody ve Výchově ke zdraví v tematickém okruhu Výživa s akcentem na stravovací režim a výživová doporučení

Activating teaching methods in the subject of Health Education, thematic area Nutrition with an emphasis on diet and nutritional recommendations
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na tvorbu a následnou aplikaci obsahově či didakticky inovativních aktivizačních výukových metod ve Výchově ke zdraví, které jsou zaměřené na stravovací režim a výživová doporučení. V teoretické části diplomové práce je uvedena charakteristika dětí školního věku, jsou zde shrnuty teoretické poznatky o stravovacím režimu a stravovacích doporučeních pro děti školního věku …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the creation and subsequent application of content or didactically innovative activation teaching methods in Health education, which are focused on diet and nutritional recommendations. The theoretical part of the thesis presents the characteristics of school-age children, there is a summary of theoretical knowledge about the diet and nutritional recommendations for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOSADOVÁ, Kateřina. Aktivizační výukové metody ve Výchově ke zdraví v tematickém okruhu Výživa s akcentem na stravovací režim a výživová doporučení. Olomouc, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol / Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol / Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.