Bc. Boglárka Zagyiová

Bachelor's thesis

The Influence of 19th Century Negro Spirituals on Contemporary American Music

The Influence of 19th Century Negro Spirituals on Contemporary American Music
Anotácia:
Tato bakalářská práce je analýzou vlivu černošských spirituálních písní 19.století na rapovou hudbu. Cílem diplomové práce je vyzdvihnout šíři v jaké míře otrocké písně ovlivnily rap a to prostřednictvím detailní analýzy podobných rysů těchto dvou žánrů ze tří různých úhlů pohledu. Druhá kapitola se zabývá diskusí o národní identitě černošských spirituálů a opírá se přitom o komentáře a názory několika …viac
Abstract:
This bachelor's thesis is an analysis of the imprint of 19th century Negro spirituals on rap music. The aim of the thesis is to underscore the extent to which slave songs influenced rap through a detailed analysis of the resembling features between the two genres from three different points of view. The second chapter tackles the discussion of the national identity of Negro spirituals with comments …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedúci: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Kašpárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.