Bc. Kateřina Urbanová

Bachelor's thesis

Tvorba zjednodušené četby

Creating a graded reader for language teaching
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zjednodušenými čítankami a jejím cílem je jednu vytvořit. V teoretické části se autorka zaobírá historií výuky Anglického jazyka jako druhého jazyka. Dále tato práce pojednává o čtyřech hlavních „jazykových dovednostech“, avšak nejvíce o čtení. Hlavní kapitoly práce se věnují „zjednodušené četbě“ a popisují, jak tyto čítanky vznikají. Praktická část bakalářské práce …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with graded readers and its aim is to create one. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part introduces the history of English as a second language. Furthermore it deals with the four language skills and their importance. In the following chapters reading is introduced in depth. Most importantly, the thesis focuses on graded readers …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Martina Malášková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy