Bc. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce

Tvorba zjednodušené četby

Creating a graded reader for language teaching
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zjednodušenými čítankami a jejím cílem je jednu vytvořit. V teoretické části se autorka zaobírá historií výuky Anglického jazyka jako druhého jazyka. Dále tato práce pojednává o čtyřech hlavních „jazykových dovednostech“, avšak nejvíce o čtení. Hlavní kapitoly práce se věnují „zjednodušené četbě“ a popisují, jak tyto čítanky vznikají. Praktická část bakalářské práce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with graded readers and its aim is to create one. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part introduces the history of English as a second language. Furthermore it deals with the four language skills and their importance. In the following chapters reading is introduced in depth. Most importantly, the thesis focuses on graded readers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Malášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy