Mgr. Denisa Bielová

Diplomová práce

Generativita ve střední a starší dospělosti v souvislosti s osobnostními rysy

Generativity in middle and older adulthood in relation to personality traits
Anotace:
Cílem této práce bylo na základě teoretických a empirických podkladů prozkoumat a popsat vztah mezi generativitou a osobnostními rysy u jedinců ve střední a starší dospělosti. V návaznosti na tuto tématiku jsme se zabývali také genderovými rozdíly. Výzkumný vzorek tvořilo 144 respondentů ve věku od 45 do 60 let. Míru generativního zájmu jsme měřili pomocí Loyola Generativity Scale (LGS), míru generativního …více
Abstract:
The aim of this study was to explore and describe the relationship between generativity and personality traits of people in middle and older adulthood based on theoretical and empirical evidence. Following this theme, we have also dealt with gender differences. The research group consisted of 144 respondents aged from 45 to 60 years. The rate of generative concern has been measured by Loyola Generativity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta