Theses 

Analýza a výzkum v neziskové organizaci pro děti a mládež Šance pro Tebe Chrudim – Filip Ament

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Filip Ament

Bakalářská práce

Analýza a výzkum v neziskové organizaci pro děti a mládež Šance pro Tebe Chrudim

Analysis and research non-profit organization for children and youth Chance for You Chrudim

Anotace: Práce se zabývá analýzou a výzkumem v neziskové organizaci Šance pro tebe Chrudim. Práce seznámí čtenáře se službami, které organizace poskytuje a dopodrobna se zaměří na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, které navštěvuje nejvíce klientů organizace. Cílem výzkumu bude mimo jiné popsat, jak ovlivňuje organizace docházející klienty, co dělají a naplňuje je ve svém volném čase. Práce se bude snažit nalézt odpovědi na některé otázky. Například jaké mají klienti cíle ve vzdělání, jakému povolání by se v budoucnosti rádi věnovali, jaké mají vzory, co dělají ve volném čase. Informace budou založeny především na terénním výzkumu probíhající v organizaci šance pro Tebe Chrudim.

Abstract: The work deals with analyzing and researching in the non-profit organization ?Chance for You Chrudim?. The work introduced readers to the services provided by an organization and detail to focus on low-threshold facilities for children and youth, who attends many clients of the organization. The aim of this research will also describe how it affects the organization of incoming clients. The paper will seek answers to some questions such as how to target clients in education, what profession would like to focus in the future, what patterns are, what they do in their free time. Information will be based primarily on ongoing field research organizations a ?Chance for you Chrudim?.

Klíčová slova: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Streetwork, Chrudim, klient

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14793 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Ament, Filip. Analýza a výzkum v neziskové organizaci pro děti a mládež Šance pro Tebe Chrudim. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 02:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz