Filip Ament

Bakalářská práce

Analýza a výzkum v neziskové organizaci pro děti a mládež Šance pro Tebe Chrudim

Analysis and research non-profit organization for children and youth Chance for You Chrudim
Anotace:
Práce se zabývá analýzou a výzkumem v neziskové organizaci Šance pro tebe Chrudim. Práce seznámí čtenáře se službami, které organizace poskytuje a dopodrobna se zaměří na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, které navštěvuje nejvíce klientů organizace. Cílem výzkumu bude mimo jiné popsat, jak ovlivňuje organizace docházející klienty, co dělají a naplňuje je ve svém volném čase. Práce se bude snažit …více
Abstract:
The work deals with analyzing and researching in the non-profit organization ?Chance for You Chrudim?. The work introduced readers to the services provided by an organization and detail to focus on low-threshold facilities for children and youth, who attends many clients of the organization. The aim of this research will also describe how it affects the organization of incoming clients. The paper will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ament, Filip. Analýza a výzkum v neziskové organizaci pro děti a mládež Šance pro Tebe Chrudim. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická