Ingrida Burdeláková

Diplomová práce

Cielenie inflácie- komparácia realizácie v Slovenskej a v Českej republike

Cílování inflace- komparace realizace v Slovenské a České republice
Anotace:
Práce se zabývá realizací cílování inflace v Slovenské a České republice, a porovnává úspěšnost plnění inflačního cíle. Je rozdělená do troch kapitol. Na začátku je obecně charakterizovaná měnová politika a dva transmisní mechanismy měnové politiky používané v obou zemích. Druhá kapitola se věnuje praktické aplikaci prvního z nich, monetaristického peněžního transmisního mechanismu, po měnové odluce …více
Abstract:
This thesis deals with the realization of inflation targeting in the Slovak and the Czech Republic, and compares successfulness in fulfilling of inflation target. It is divided into three chapters. The first chapter characterizes monetary policy in general and two transmission mechanisms used in both countries. The next chapter is concerned with the practical application of monetary transmission mechanism …více
Abstract:
Práca sa zaoberá realizáciou cielenia inflácie v Slovenskej a Českej republike, a porovnáva úspešnosť plnenia inflačného cieľa. Je rozdelená do troch kapitol. Na začiatku je všeobecne charakterizovaná menová politika a dva transmisné mechanizmy menovej politiky používané v oboch krajinách. Druhá kapitola sa venuje praktickej aplikácii prvého z nich, monetaristického peňažného transmisného mechanizmu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: Jitka Koderová
  • Oponent: Martina Vránková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34472