Ing. Jiří Polanský, Ph.D.

Disertační práce

DSGE Models with Financial Frictions: A Theory and Applications to the Czech Economy

DSGE Models with Financial Frictions: A Theory and Applications to the Czech Economy
Anotace:
V dizertační práci předkládám model malé otevřené ekonomiky, který obsahuje transmisní kanál cen aktiv a je navržen pro česká trend-cyklická data. Model je dostatečně velký, aby vysvětlil česká stylizovaná fakta a může tak být používán pro různé simulace a empirické analýzy. V analytické části dizertační práce ukazuji několik vlastností finančního akcelerátoru. Ačkoliv část těchto výsledků je popsána …více
Abstract:
In the thesis, I present a small open economy model with the balance sheet channel which is tailor-made for the Czech trend-cyclical data. The model is rich enough to capture Czech stylized facts, and thus can be used for various simulations and empirical analyses. In the analytical part of the thesis, I show several properties of the financial accelerator mechanism. Although several results are described …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
  • Oponent: Doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D., doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta