Štefan Blanár

Bachelor's thesis

Implementace relační databáze s dynamickým rozhraním pomocí AS3

Relational Database Implementation with Dynamic GUI in AS3
Anotácia:
Cieľom tejto práce je popísanie možností prepojenia báze dát a jazyka ActionScript 3.0, taktiež súčasťou práce je porovnanie jazyk ActionScript 3.0 s inými Objektovo Orientovanými programovacími jazykmi ako sú najmä C# a Java a následne nadobudnuté poznatky využiť v praxi pri implementácií demonštračného informačného systému využívajúceho štandardné možnosti pri získavaní, spracovaní a ukladaní dát …viac
Abstract:
The main goal of this project is to describe possibilities of connectivity between database and ActionScript. Secondary objectives are description of AS 3.0 as Object oriented programming language and his comparison with other OOP languages such as Java or C# and then creation of demonstrative information system using all knowledge learned during these tasks. First chapter is description of language …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedúci: Lukáš Vích
  • Oponent: Nikola Ciprich

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma