Ing. Anastasia Sudakova, B.Sc.

Master's thesis

Implementing the PRINCE2 Project Management Method in an Existing Project Environment

Implementing the PRINCE2 Project Management Method in an Existing Project Environment
Abstract:
Primárním cílem této práce je otestovat hypotézu, že metoda PRINCE2 může být přizpůsobena každému projektovému prostředí způsobem, který je prospěšný pro každou společnost. Tento výzkum je realizován jako případová studie ve spolupráci se společností NextGIS. NextGIS je malá ruská společnost, která působí v průmyslu GIS & T. Případ společnosti NextGIS představuje několik výzev, jako jsou omezené …more
Abstract:
The primary goal of this thesis is to test the hypothesis that the PRINCE2 project management method can be tailored to any project environment in a way that is beneficial for any company. This research is accomplished as a case study in cooperation with a NextGIS company. NextGIS is a small Russian company that operates in the GIS&T industry. The case of the NextGIS company implies several challenges …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2020
  • Supervisor: M. B.A. Tuck Lloyd Crawford MacRae
  • Reader: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management (Eng.)