Ing. Lucie Vysloužilová

Bakalářská práce

Opravné položky v českém účetnictví

Allowance in the czech accounting
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje opravným položkám zejména z účetního hlediska. Zaměřila jsem se na významnost jejich tvorby z hlediska dopadu na výkaz zisku a ztráty a rozvahu. Cílem této práce je demonstrovat dopad tvorby opravných položek na výsledek hospodaření a rozvahu, a to v případě, kdy účetní jednotka použije tvorby opravných položek, a v případě, kdy účetní jednotka tvorby opravných položek …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with allowance especially from accounting point of view. This thesis focuses on significance of creation of allowance in terms of impact on profit and loss account and balance sheet. The goal of this thesis is to demonstrate the impact of creation allowance on economic result and balance sheet, first when accounting entity uses allowance and second when accounting entity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní