Bc. Šárka Šlancarová

Bakalářská práce

Působnost správního řádu ve vztahu k zákonu o sociálních službách ( oblast příspěvku na péči)

The Code of Administrative Procedure Relation to the Social Services Act ( Maintanance Contribution)
Anotace:
Téma bakalářské práce:„Působnost správního řádu ve vztahu k zákonu o sociálních službách (oblast příspěvku na péči)“ přibližuje čtenářům problematiku uplatňování procesních režimů veřejné správy v této oblasti. V úvodu práce jsou stručně vymezeny pojmy související s obecnou právní úpravou správního práva procesního, tak právní úprava daného úseku sociálních služeb, konkrétně u příspěvku na péči. Jádro …více
Abstract:
The theme of my bachelor thesis „The Code of Administrative Procedure relation to the Social Services Act (maintanance contribution)“ approaches the problem of the application of the procedural arrangements of public administration in this area. The introduction briefly defines terms related to the general lawful form of administrative procedural law and to the lawful form of the department of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta