MgA. Jitka Vrbková, Ph.D.

Disertační práce

Divadlo actor-specific: Downův syndrom jako divadelní stylizace

Theatre Actor-specific: Down Syndrome as a Theatre Stylization
Anotace:
Disertační práce Divadlo actor-specific: Downův syndrom jako divadelní stylizace odkazuje svým názvem na jeden z možných způsobů práce s herci s Downovým syndromem: Downův syndrom nevnímá jako handicap, ale jako divadelní potenciál, z něhož je třeba vycházet, jako by to byla daná divadelní stylizace. Termín actor-specific je pak obdobou divadla site-specific, které se inspiruje specifickým (původně …více
Abstract:
The title of this dissertation, Theatre Actor-specific: Down Syndrome as a Theatre Stylization, refers to one of the possible ways of working with actors with Down syndrome. It does not perceive Down syndrome as a disability; it instead sees it as full of theatrical potential, which should be used as a given theatrical stylization. The term actor-specific presents a parallel to the site-specific theatre …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Silva Macková
  • Oponent: MgA. Kateřina Šplíchalová, Ph.D., prof. PhDr. Jana Pilátová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ad0nm/