Dan Janík

Diplomová práce

Přínos student brand managera pro povědomí o značce

Contribution of Student Brand Manager to brand awareness
Anotace:
Práce se zaměřuje na veškeré aspekty týkající se pozice Student Brand Manager a na marketingový výzkum, který má za účel podpořit tvrzení o přínosu Student Brand Managera v universitním městě. Práce obsahuje teoretické základy k pochopení tohoto tématu a věnuje se popisu společnosti Red Bull s důrazem na rozbor všech pozic, se kterými Student Brand Manager přijde během své práce do styku, tak, aby …více
Abstract:
The work focuses on all aspects related to the position of Student Brand Manager and marketing research, which is intended to support the claim of the benefits of Student Brand Manager in the university town. The work includes theoretical basis for understanding this topic and is dedicated to the description of Red Bull, with emphasis on analysis of all positions with which Student Brand Manager comes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: Oldřich Vávra
  • Oponent: Alexander Bunčák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34895