Bc. Michaela Faltinková

Diplomová práce

Potravinový odpad v restauračních zařízeních a možnosti jeho snižování

Food waste in restaurant establishments and possibilities of its reduction
Anotace:
Tématem této diplomové práce je problematika plýtvání potravinami se zaměřením na potravinový odpad vznikající v restauračních zařízeních. V literárním přehledu jsou charakterizovány hlavní příčiny vzniku potravinového odpadu včetně jeho negativních vlivů na životní prostředí a celou společnost. Součástí rešerše je také vymezení aktuální situace ve světě, Evropské unii i České republice a přehled o …více
Abstract:
The theme of this thesis is the food waste with a focus on food waste in restaurant establishments. The literature review describes the main causes of food waste generation and its negative effects on the environment and society as a whole. The theoretical part also includes the description of the current situation in the world, the European Union and the Czech Republic and an overview of strategies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií