Theses 

Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u stafylokoků – Bc. Nina Hulatová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nina Hulatová

Bakalářská práce

Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u stafylokoků

Role of bacteriophages in horizontal gene transfer in staphylococci

Anotace: Bakalářská práce bude zaměřena na shrnutí současných poznatků o horizontálním přenosu genů zprostředkovaném bakteriofágy. Pozornost bude věnována zejména významu bakteriofágů v evoluci patogenních bakteriálních druhů a při šíření genů zodpovědných za rezistenci k antimikrobiálním látkám a genům kódujícím faktory virulence. Budou popsány mechanismy jednotlivých typů transdukcí a přenos genů nesených na chromozomu a na variabilní složce genomu. Podrobné informace o významu fágů v evoluci bakterií se budou týkat zejména druhů rodu Staphylococcus.

Abstract: Bachelor thesis will be focused on overview of current knowledge about the horizontal gene transfer mediated by bacteriophages. Attention will be paid especially on the importance of bacteriophage in the evolution of pathogenic bacterial species and dissemination of genes responsible for antimicrobial resistance as well as genes coding for virulence factors. The mechanism of individual types of transduction and transmission of genes carried on the chromosome and on the variable genetic elements will be described. Detailed information about importance of phages in the evolution of bacteria will relate in particular staphylococcal species.

Klíčová slova: horizontální přenos genů, transdukce, Staphylococcus aureus, bakteriofág, mobilní genetické elementy, horizontal gene transfer, transduction, bacteriophage, mobile genetic elements

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz