Bc. Markéta Čablová

Master's thesis

Sexuální výchova žáků se středně těžkou mentální retardací

Sex education of pupils with moderate mental retardation
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje sexuální výchově na ZŠ speciální. Detailněji se zaměřuje na problematiku autoerotických projevů žáků se středně těžkou až těžkou mentální retardací. Mezi výstupy práce patří pracovní listy a metodická příručka k sexuální výchově. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. Každou z nich tvoří čtyři podkapitoly. První kapitola se zabývá terminologickým vymezením pojmu mentální …viac
Abstract:
Diploma thesis speaks about sex education at special elementary schools. Specifically is thesis focused on issue self-stimulation of pupils with moderate up to severe mental retardation. The outputs of the work include worksheets and a guidebook for sex education. The thesis is divided into four chapters. Each of them consists of four chapters. The first chapter introduces the terminological definition …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta