Bc. Kristýna PRŮŠOVÁ

Diplomová práce

Transkulturní problematika v současném ošetřovatelství

Transcultural issues in the current nursing
Anotace:
Teoretická část diplomové práce je zaměřena na popis klíčových bodů, které vysvětlují hlavní téma práce transkulturní ošetřovatelství. V praktické části diplomové práce je prezentováno proběhlé výzkumné šetření včetně jeho výsledků. Výsledkem je jednak zmapování povědomí a přijetí diverzity v souvislosti s poskytováním transkulturní péče zdravotníky pracujícími v České republice a ve Spolkové republice …více
Abstract:
The theoretical part of this thesis focuses on discribing the main points, which explain the central topic of this work transcultular nursing. The practical part presents research including its results. One of these results is describing an awareness connected with providing of transcultural care by paramedics in Czech Republic and The Federal Republic of Germany and accepting the diversity of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Horová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRŮŠOVÁ, Kristýna. Transkulturní problematika v současném ošetřovatelství. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/