Petr Steiner

Diplomová práce

Změny v důchodovém systému v České republice účinné od 1. ledna 2013 a jejich dopady na veřejné rozpočty

Changes in the pension system in the Czech Republic effective from 1 January 2013 and their impact on public budgets
Anotace:
Cílem této práce je stanovení kvantitativních dopadů změn důchodového systému v České republice platných od 1. ledna 2013 na veřejné rozpočty. Změny spočívají v zavedení fondového systému v rámci druhého pilíře důchodového zabezpečení a v úpravě penzijního připojištění v rámci třetího pilíře. V teoretické části práce jsou popsána východiska sociální politiky v oblasti důchodového zabezpečení, jsou …více
Abstract:
The aim of this study is to determine the quantitative impact of changes to the pension system in the Czech Republic valid from January 1, 2013 on public budgets. Changes include the introduction of a funded second-pillar pension scheme and the adjustment of pension schemes under the third pillar. The theoretical part describes the basis of social policy in the areas of pensions, and characterize and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2017
  • Vedoucí: Miroslav Ševčík
  • Oponent: Šárka Prudká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53574