Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Disertační práce

Structural changes in the Czech economy: a DSGE model approach

Structural changes in the Czech economy: a DSGE model approach
Anotace:
Disertační práce zjišťuje, zda došlo v letech 1996 až 2011 k nějakým strukturálním změnám v české ekonomice aproximované DSGE modelem odhadnutém Bayesovskými metodami. Hlavní analýza disertační práce rozumí pod pojmem "strukturální změna" změnu jednoho či více modelových parametrů. Strukturální změny jsou identifikovány pomocí rekurzívní, "rolovací" a tzv. analýzy "prvního pozorování". Všechny tyto …více
Abstract:
The thesis ascertains whether there were any structural changes in the Czech economy approximated by a DSGE model estimated with Bayesian methods. The time-frame of interest is 1996-2011. For the main analysis, this thesis understands "structural change" as a change in one or more model parameters. Structural changes are identified with recursive, rolling and so-called "first observation" analyses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma