Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Doctoral thesis

Structural changes in the Czech economy: a DSGE model approach

Structural changes in the Czech economy: a DSGE model approach
Abstract:
Disertační práce zjišťuje, zda došlo v letech 1996 až 2011 k nějakým strukturálním změnám v české ekonomice aproximované DSGE modelem odhadnutém Bayesovskými metodami. Hlavní analýza disertační práce rozumí pod pojmem "strukturální změna" změnu jednoho či více modelových parametrů. Strukturální změny jsou identifikovány pomocí rekurzívní, "rolovací" a tzv. analýzy "prvního pozorování". Všechny tyto …more
Abstract:
The thesis ascertains whether there were any structural changes in the Czech economy approximated by a DSGE model estimated with Bayesian methods. The time-frame of interest is 1996-2011. For the main analysis, this thesis understands "structural change" as a change in one or more model parameters. Structural changes are identified with recursive, rolling and so-called "first observation" analyses …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 12. 2012
  • Supervisor: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Doctoral programme / field:
Economic Policy and Administration (4-years) / Economic Policy

Theses on a related topic