Bc. Hana Šůstková

Master's thesis

Životní styl a hodnotová orientace žáků na 2. stupni ZŠ

Lifestyle and value orientation of students on the second level of elementary school
Abstract:
Moje diplomová práce pojednává o životním stylu a hodnotové orientaci žáků na 2. stupni základní školy. Životní styl je však téma velmi široké, a proto jsem se zaměřila jen na některé jeho důležité složky. Patří k nim především problematika výživy, volného času a některých sociálně patologických jevů. Se životním stylem samozřejmě souvisí i hodnotová orientace, a proto se i ta stala předmětem mého …more
Abstract:
My thesis is focused on life style and value orientation of students at second level of elementary school. Life style is a very broad topic, so I handle only with some important parts of it. These parts include topics such as nutrition, free time and social pathology. With life style, there is of course connection with value orientation which is the main subject of my thesis. The most important pieces …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Ivan Holý
  • Reader: PhDr. Jiří Nolč

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics