Theses 

Aspekty ovlivňující zobrazování videí českých tvůrců na YouTube – Břetislav Staša

česky | in English | slovensky

/id/d4bs5a/Bretislav_Stasa_bakalrsk_prce.pdf: Chybná adresa v ISu nebo nemáte oprávnění tuto složku nebo tento soubor číst.
Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Břetislav Staša

Bakalářská práce

Aspekty ovlivňující zobrazování videí českých tvůrců na YouTube

Aspects Influencing Displaying Videos by Czech Authors on YouTube

Anotace: Práce pojednává o aspektech působící na diváka internetové služby YouTube, důraz je kladen především na vliv nejviditelnějších nastavitelných údajů videa, jako jsou titulek a náhledový obrázek. Teoretická část seznamuje čtenáře s pojmy a klíčovými fakty týkajících se historie a podstaty internetu, sociálních sítí, principy fungování YouTube a další. Praktická část analyzuje konkrétní aspekty působící na diváky, výzkum je vytvořen pro potřeby českého prostředí. Jejím cílem je odpovědět na výzkumné otázky a ze závěrů vyvodit doporučení.

Abstract: Thesis is concerned with aspects influencing on users of YouTube and puts emphasis predominantly on influence of the most distinguishing adjustable information of videos such as the title and the thumbnail photo. Theoretical part familirizes readers with terms and key facts regarding history and basics of the internet, social networikng sites, principles of YouTube etc. Practical part analyzes particular aspects affecting on watchers. The survey is built up for purposes of Czech setting. The aim of the survey is to answer research ques-tions and to come up with conclusion and recommendations.

Klíčová slova: Youtube, sociální sítě, nová média, content marketing, digitální média, internet, vlog, marketing, multimédia

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Šula

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40528 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Staša, Břetislav. Aspekty ovlivňující zobrazování videí českých tvůrců na YouTube. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:28, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz