Jana KABÁTOVÁ

Diplomová práce

Udržitelnost rozvoje Plzeňského kraje

Sustainable development of the Pilsen region
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení udržitelnosti rozvoje Plzeňského kraje a činností, které kraj pro svůj udržitelný růst vynakládá. Obsahem práce je charakteristika Plzeňského kraje, jeho ekonomický, environmentální a sociální popis a vývoj. Dále je v práci zpracován strategický dokument Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+, ze kterého vychází krajská politika a jednotlivé oborové strategické …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the evaluation of the sustainability of the Pilsen Region's development and on the activities that the Region spends on its sustainable growth. The thesis describes the characteristics of the Pilsen region, its economic, environmental and social description and development. The thesis contains the elaboration of the strategic document Program rozvoje Plzeňského kraje 2014 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KABÁTOVÁ, Jana. Udržitelnost rozvoje Plzeňského kraje. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/