Bc. Jana SOUKENÍKOVÁ

Diplomová práce

Alternativní způsoby stravování obyvatel ČR

Alternative boarding forms of czech inhabitants
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou alternativních způsobů stravování, které jsou v dnešní době moderní a praktikuje je stále více lidí. Jsou popsány různé druhy alternativních směrů a dále jsou uvedena rizika, která jsou s tímto způsobem stravy spojena. V praktické části je vyhodnocen dotazník pro průzkum stravovacích návyků z hlediska rozdílnosti mezi pohlavími a rozdílnosti mezi konzumenty smíšené …více
Abstract:
The thesis si dealing with the problems of the alternative methods of nutrition, which are modern and applied by more and more people. There are described many different alternative ways and problems connected with the ways of eating.In the practical part the questionnaire survey of the eating habits is evaluated considering the differences between the sexes and the differences among those who eat …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 22392

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Helena Družbíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKENÍKOVÁ, Jana. Alternativní způsoby stravování obyvatel ČR. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe