Pavla MANTHEEOVÁ

Diplomová práce

Rekonstrukce stavebního vývoje koksovny Vítkovických železáren

Reconstruction of the building development of the coking plant at the Vítkovice ironworks
Anotace:
Diplomová práce mapuje jednotlivé stavební etapy areálu koksovny Vítkovických železáren od založení Rudolfovy hutě v roce 1828 po současnost. Práce se zabývá především koksárenskými bateriemi a přidruženými provozy koksovny, jejich postupnou modernizací a historickými souvislostmi. Vývojové etapy jsou prezentovány formou projektové dokumentace a situačními plány areálu koksovny, sestavenými pomocí …více
Abstract:
The diploma thesis maps individual construction stages of the coking plant of Vítkovice Ironworks since the founding of the Rudolf´s Ironworks in 1828 to the present. The work deals mainly with coke oven batteries and associated plants and their gradual modernization and historical connections. The development stages are presented in the form of project documentation and situational plans of the coking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MANTHEEOVÁ, Pavla. Rekonstrukce stavebního vývoje koksovny Vítkovických železáren. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta