Bc. Miroslava Štauberová

Bakalářská práce

Diagnostika vyučovacího procesu v odborném výcviku a v odborných předmětech

Diagnosis of the teaching process in vocational training and vocational subjects
Anotace:
Analýza odborného výcviku a odborných předmětů zabývající se rozvojem studentů v oblasti daného oboru zahrnuje ve své náplni nejen stránku didaktických zásad a principů, ale řeší také jiné velmi důležité požadavky umožňující co nejefektivnější budoucí zapojení studentů v daných specializačních oborech. Práce posuzuje obsah vzdělání v odborném předmětu z hlediska rozsahu a struktury učiva. Důležitou …více
Abstract:
The analysis of vocational training and vocational subjects concerming the development of students in the field includes not only the didactic principles, but it also addresses other important standards that will enable the most effective future engagement of students in these specialized fields. This work assesses the educational content of vocational subject in terms of scope and structure of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta