Andrea Bilaničová

Diplomová práce

Analýza finanční a ekonomické situace vybraného podniku

The Analysis of Financial and Economic Situation of Property
Anotace:
Předmětem této diplomové práce „Analýza finanční a ekonomické situace vybraného podniku“ je hodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí nejvhodnějších a moderních postupů. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na definování pojmu ekonomická analýza a vymezení nástrojů, které budou použity pro posouzení výkonnosti podniku. Praktická část obsahuje využití vymezených metod ekonomické analýzy …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis “The Analysis of Financial and Economic Situation of Property” is an evaluation of the economic efficiency through the use of the most suitable and modern methods. The theoretical part of the thesis aims to define the economic analysis and to describe methods, which will be used for the efficiency measurement of a company. The practical part contains application of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jana Buchtová
  • Oponent: Mečislav Kaleta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu