Bc. Kamila Kovačíková

Master's thesis

Studium emisního spektra mlhoviny v okolí hvězdy HD 37776

Study of the emission spectrum of the nebula in the neighbourhood of the star HD 37776
Abstract:
Diplomová práce se zabývá studiem mlhoviny IC 432, především jejím spektrem a vztahem k blízké hvězdě HD 37776. Úvodní kapitola je věnována spektroskopii, charakteristice spektrálních čar a jevům s nimi spojenými. Druhá kapitola se zaobírá mezihvězdnou látkou se zacílením na mlhoviny, jejich klasifikaci a vlastnosti. Třetí kapitola se zaměřuje na Orionův komplex, především na OB1 asociaci, hvězdu HD …more
Abstract:
The diploma thesis handles a study of a nebula IC 432, especially its spectrum and relationship to a nearby star HD 37776. Introductory chapter is devoted to the spectroscopy, characteristic of spectral lines and phenomena conected with them. Second chapter deals with interstellar matter with emphasis on nebulae, their classification and features. Third chapter focuses on the Orion Complex, especially …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Physics / Theoretical Physics and Astrophysics