Bc. Oľga Kollárová

Diplomová práce

Systém pro kontrolu parkovacích poplatků

A Parking Fee Checking System
Abstract:
The thesis presents the software - system to control parking charges. The goal was to design a data storage and software solution of that system. The first chapter contains explanations of the most commonly used terms in this thesis. in second chapter could be found reasons why I chose this topic for this thesis. Chapter 3 is devoted to the research offered parking systems at present and a brief description …více
Abstract:
Diplomová práca prezentuje softvér - systém pre kontrolu parkovacích poplatkov. Cieľom práce bolo navrhnúť dátový sklad a softvérové riešenie daného systému. Úvodná kapitola obsahuje vysvetlenia najčasťejšie používaných pojmov v tejto diplomovej práci. V druhej kapitole sú uvedené dôvody voľby práve tejto témy diplomovej práce. Kapitola 3 je venovaná prieskumu ponúkaných parkovacích systémov v súčasnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma