Mgr. Veronika Pumprová

Master's thesis

Jmenování a odvolávání vlády a jejich členů v podmínkách ČR

An Appointment and Dissmisal of Government and its Members in the Conditions of the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce je věnována problematice ustavování vlády od dob prosincové Ústavy až do současnosti. Hlavní pozornost je přitom zaměřena na platnou a účinnou právní úpravu. Po vymezení základních pojmů a podání historického přehledu ústavního vývoje, který je pro pochopení vývoje právní úpravy sledované problematiky nezbytný, se v práci zaměřuji na ústavní činitele, kteří se na jmenování a odvolání …more
Abstract:
This thesis is devoted to problems of the constitution of the government since the December Constitution until now. The main attention is focused on valid and effective legislation. After the basic concepts and administration of the historical overviews of constitutional development, which is for understanding the development of the law of the issue is necessary, I focus on state officials who participate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2015
  • Supervisor: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta