Mgr. Veronika Pumprová

Diplomová práce

Jmenování a odvolávání vlády a jejich členů v podmínkách ČR

An Appointment and Dissmisal of Government and its Members in the Conditions of the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována problematice ustavování vlády od dob prosincové Ústavy až do současnosti. Hlavní pozornost je přitom zaměřena na platnou a účinnou právní úpravu. Po vymezení základních pojmů a podání historického přehledu ústavního vývoje, který je pro pochopení vývoje právní úpravy sledované problematiky nezbytný, se v práci zaměřuji na ústavní činitele, kteří se na jmenování a odvolání …více
Abstract:
This thesis is devoted to problems of the constitution of the government since the December Constitution until now. The main attention is focused on valid and effective legislation. After the basic concepts and administration of the historical overviews of constitutional development, which is for understanding the development of the law of the issue is necessary, I focus on state officials who participate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta