Tomáš Vráždil

Bakalářská práce

Pasportizace a předběžný stavební průzkum historického objektu kostela v obci Štěpánkovice

Passportization and preliminary building survey of the historic church building in the village Štěpánkovice
Anotace:
VRÁŽDIL Tomáš, Pasportizace a předběžný stavební průzkum historického objektu kostela v obci Štěpánkovice, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, Ostrava 2020, 39 s. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zbyněk Proske, Ph. D. V této práci se zabývám pasportizací a předběžného průzkumu historického objektu kostela v obci Štěpánkovice. V teoretické části objasním …více
Abstract:
VRÁŽDIL Tomáš, Passportization and preliminary building survey of the historic church building in the village Štěpánkovice, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Municipal Engineering, Ostrava 2020, Thesis supervisor: Ing. Zbynek Proske, Ph.D. In this thesis I deal with the passportization and preliminary survey of the historic church building in the village …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Zbyněk Proske
  • Oponent: Michal Vavrečka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské inženýrství