Bc. Alexandra Vicjanová

Diplomová práce

Voda jako strategická surovina

Water as a Strategic Raw Material
Anotace:
Diplomová práce je věnovaná problematice vodě jako strategické surovině. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje výskyt vody na planetě Zemi, vztah mezi klimatickými změny a vody, antropogenní ovlivnění kvality podzemní vody, nedostatek vody, politiku v oblasti ochrany vod a zásobování pitnou vodou. Praktická část se zaměřuje na hydrologickou situaci a spotřebu …více
Abstract:
The diploma thesis is engaged to the issue of water as a strategic raw material. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains the presence of water on planet Earth, the relationship between climate changes and water, anthropogenic influence of groundwater quality, water scarcity, water protection policy and drinking water supply. The practical part is focused …více
 

Klíčová slova

voda nedostatek vody
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vicjanová, Alexandra. Voda jako strategická surovina. Uherské Hradiště, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Bezpečnost společnosti