Theses 

Mediální konstrukce obrazu tibetského buddhismu v českém tisku – Bc. Klára Laušová Kazelleová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára Laušová Kazelleová

Diplomová práce

Mediální konstrukce obrazu tibetského buddhismu v českém tisku

Budhism in selectected Czech print media: discousive analysis

Anotace: V této diplomové práci jsme se zaměřili na způsob, jakým byl ve vybraném výzkumném souboru fotograficky prezentován „diskurz tibetského buddhismu“ v českých médiích v roce 2006. Samotným předmětem analýzy se stala fotografická reprezentace doprovázející články, kterou jsme zkoumali optikou analýzy diskurzů s cílem nalézt procesy, principy a pravidla daných diskurzivní formací. Stať se nesnaží jen kategorizovat výpovědi, ale zobrazit způsob, jakým média postupovala při konstrukci obrazu buddhismu a buddhistů s ohledem na strategie, technologie a rutiny výroby. Práce tak reflektuje editoriální postupy a rutiny při tvorbě obrazu tibetského buddhismu, konstrukční a skryté významy, které jsou do obrazu zakódovány, ideologické a mocenské tendence, jež se objevují při střetu západního a východního diskurzu. Tématem i metodologickým zpracováním práce vyplňuje mezeru v oblasti bádání o mediální konstrukci buddhistického náboženského systému v českém prostředí, a upozorňuje tak na jeho existenci a tím pádem relevanci.

Abstract: In the present diploma thesis, we focused on the ways the Czech media presented a “Tibetan Buddhist discourse” by means of photographs in a selected research set of articles published in 2006. The analysis itself concentrated on the photographic representation that accompanied given articles, which we examined from the point of view of discourses, aiming at finding processes, principles and rules for given discoursive formations. The essay does not strive for a mere categorisation of utterances, but also for a presentation of methods applied by the media in the portrayal of Buddhism and Buddhists in relation to the strategies, technologies and routines of production. Thus, the thesis reflects the editorial procedures and routines involved in the creation of a picture of Tibetan Buddhism, the constructional and hidden meanings encoded in the picture, ideological and power tendencies appearing within the conflict of the Western and Eastern discourses. By its topic and methodology applied, the present thesis fills in a gap in the research area of media construction around the Buddhist religious system in the Czech environment, thus drawing attention to its existence and relevance as well.

Klíčová slova: Sociální konstrukce reality, mediální konstrukce reality, Buddha, buddhismus, analýza diskurzů, jinakost, reprezentace, komercialismus, křesťanství, ironie. Social construction of reality, media construction of reality, Buddhism, discourse analysis, otherness, representation, commercialism, Christianity, irony.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:55, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz