Bowen Cai

Bakalářská práce

Evaluation of Financial Performance of Dongfeng Hongtai Company

Evaluation of Financial Performance of Dongfeng Hongtai Company
Anotace:
Financial analysis, which refers to profitability, solvency, liquidity, stability, history and the prospects for growth, trade comparison and other financial indicators and methods, analysis of enterprise, project or investment. The aim of submitted bachelor thesis is provide the financial analysis of Dongfeng Hongtai Company during 2009 to 2013 period. Financial analysis is divided to five chapters …více
Abstract:
Financial analysis, which refers to profitability, solvency, liquidity, stability, history and the prospects for growth, trade comparison and other financial indicators and methods, analysis of enterprise, project or investment. The aim of submitted bachelor thesis is provide the financial analysis of Dongfeng Hongtai Company during 2009 to 2013 period. Financial analysis is divided to five chapters …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Kateřina Zelinková
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava