Martin Labský

Disertační práce

Information Extraction from Websites using Extraction Ontologies

Extrakce informací z webových stránek pomoci extrakčních ontologií
Anotace:
S rozvojem Internetu a růstem množství textových dokumentů vzrostla během posledního desetiletí poptávka po nástrojích pro automatickou extrakci informací (IE - information extraction). Úkolem IE je nalézt v analyzovaných dokumentech údaje předem specifikovaného sémantického typu a tyto extrahovat pro potřeby dalších aplikací. Analyzovanými dokumenty mohou přitom být webové stránky, e-maily, dokumenty …více
Abstract:
Automatic information extraction (IE) from various types of text became very popular during the last decade. Owing to information overload, there are many practical applications that can utilize semantically labelled data extracted from textual sources like the Internet, emails, intranet documents and even conventional sources like newspaper and magazines. Applications of IE exist in many areas of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2002

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Petr Berka
  • Oponent: Petr Strossa, Peter Vojtáš, Václav Snášel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27154

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika