Eliška ŘEHÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Typical mistakes made by Czech learners of English in word order and tenses

Typical mistakes made by Czech learners of English in word order and tenses
Abstract:
The aim of this thesis is to find out how much are Czech students of English influenced by their mother tongue, namely in two branches of grammar ? word order and tenses. The thesis is hereby divided into two main parts, where each includes a theoretical and a practical part. In the theoretical part the basic principles of the problem are explained and the comparison between Czech and English principles …more
Abstract:
Cílem této práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje české studenty anglického jazyka jejich mateřština, a to konkrétně ve dvou odvětvích gramatiky ? slovosledu a slovesných časech. Práce je dle těchto zkoumaných oblastí rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž každá zahrnuje část teoretickou, kde vysvětlím základní principy dané problematiky a poskytnu jejich srovnání v českém a anglickém jazyce, …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013
Accessible from:: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŘEHÁČKOVÁ, Eliška. Typical mistakes made by Czech learners of English in word order and tenses. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Anglický jazyk a literatura - Francouzský jazyk a literatura

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.