Bc. Zuzana Šebelová

Bakalářská práce

Zevní radioterapie karcinomu mammy a její vedlejší účinky

External radiotherapy of breast cancer and its side effects
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Zevní radioterapie karcinomu mammy a její vedlejší účinky“ se zabývá problematikou nádorového onemocnění prsu a zejména její léčbou pomocí radioterapie. Zmiňuji zde také nejčastější druhy vedlejších účinků, které radiologickou léčbu doprovázejí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popisována základní anatomie a fyziologie prsu, patologie …více
Abstract:
The bachelor thesis with the title “External radiotherapy of breast cancer and its side effects” is dealing with problems of breast cancer and particularly with problems of its treatment by radiotherapy. I’ve also mentioned the most frequent types of side effects which accompany the radiological treatment. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, there are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta