Bc. Michael Svoboda

Master's thesis

Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín

Evaluation of the current condition and management of selected protected areas in the districts of Uherské Hradiště and Hodonín.
Abstract:
Tato diplomová práce hodnotí 14 maloplošných zvláště chráněných území v okresech Uherské Hradiště a Hodonín. Každé území bylo hodnoceno Metodikou hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných území (Svátek & Buček 2005). Podrobně je hodnocen stav jednotlivých vybraných MZCHÚ a péče o tato území. Ve výsledném hodnocení je stav pěti lokalit hodnocen jako dobrý, sedmi průměrný, jedno území …more
Abstract:
This thesis evaluates 14 small protected areas in the districts of Uherské Hradiště and Hodonín. Each area was evaluated using the Methodology of Condition and management Assessment in Small Protected Areas (Svátek & Buček). The state of the selected areas and the managment of them is assessed in detail. In the final assessment, the condition of 5 localities has been rated as good, 7 as average and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta