Bc. Tomáš Kaválek

Diplomová práce

Řešení konfliktu mezi PKK a Tureckem za vlády AKP v letech 2002 až 2014

Resolution of Conflict between the PKK and Turkey during the AKP Government in 2002 to 2014
Anotace:
Předložená případová studie se zabývá řešením konfliktu mezi Kurdskou stranou pracujících (PKK) a tureckým státem za vlády Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) v letech 2002 až 2014. Na tento případ je aplikována teorie zralosti Williama Zartmana a další dílčí teorie, které ji rozvíjely. Na základě teoretické syntézy je sestaven soubor indikátorů, jejichž hodnoty ukazují na stav, který posiluje možnost …více
Abstract:
Presented case study deals with the resolution of the conflict between the Kurdistan Workers‘ Party and the Turkish state during the Justice and Development Party’s governments between the years 2002 and 2014. William Zartman’s theory of ripeness along with other sub-theories that developed around it are applied on this case. On the basis of theoretical synthesis, a set of indicators was established …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií