Bc. Kateřina Brabencová

Bachelor's thesis

Cestovní ruch ve Francii

Tourism in France
Abstract:
Tématem bakalářské práce je Cestovní ruch ve Francii. Cílem této práce je zmapovat současný stav cestovního ruchu ve Francii především z hlediska příjezdového, výjezdového a domácího cestovního ruchu. Metoda, která v práci byla použita je analýza příjezdového cestovního ruchu Francie. Podstatou této analýzy je podrobné zkoumání zahraničních příjezdů do Francie a celkové zhodnocení výdajů států na příjezdový …more
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is Tourism in France. The aim of this bachelor´s thesis is to map the current situation of tourism in France, especially from the point of view of the incoming, outcoming and domestic tourism. The method applied in this thesis is the analysis of the incoming tourism in France. The basis of this analysis is a detailed investigation of the international arrivals to France …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Martin Pop, Ph.D.
  • Reader: Ing. Karolina Macháčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Hospitality Management, Tourism and Marketing / Tourism