Bc. Kateřina Brabencová

Bachelor's thesis

Cestovní ruch ve Francii

Tourism in France
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je Cestovní ruch ve Francii. Cílem této práce je zmapovat současný stav cestovního ruchu ve Francii především z hlediska příjezdového, výjezdového a domácího cestovního ruchu. Metoda, která v práci byla použita je analýza příjezdového cestovního ruchu Francie. Podstatou této analýzy je podrobné zkoumání zahraničních příjezdů do Francie a celkové zhodnocení výdajů států na příjezdový …viac
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is Tourism in France. The aim of this bachelor´s thesis is to map the current situation of tourism in France, especially from the point of view of the incoming, outcoming and domestic tourism. The method applied in this thesis is the analysis of the incoming tourism in France. The basis of this analysis is a detailed investigation of the international arrivals to France …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/djhso/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Martin Pop, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Karolina Macháčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / odbor:
Hospitality Management, Tourism and Marketing / Tourism