Pavlína Komendová

Diplomová práce

Finanční podpora rodin s dětmi v České republice a ve Slovenské republice

Financial Support of Families with Children in the Czech Republic and the Slovak Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce je vymezit a přesně definovat přímou a nepřímou finanční podporu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Dílčím cílem této práce je zjistit, která ze dvou zemí má lépe nastavené podmínky pro podporu rodin s dětmi. Práce se také zabývá vymezením základních pojmů sociální a rodinné politiky. Pomocí písemného srovnávání v tabulkách bude zjištěno, která ze dvou zemí má lépe …více
Abstract:
The main aim of my diploma thesis is to outline and precisely define direct and indirect financial support between Czech Republic and Slovak Republic. Partial aim of this thesis is to determine which of these two countries have a better set of conditions for support of families with children. Thesis also deals with the definition of basic notions of social and family policy. With the help of a table …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Jan Široký
  • Oponent: Jolana Skaličková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně