Lucie JEŽKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

LANGUAGE CHANGE IN TERMS OF GENDER IN THE ERA OF EARLY MODERN ENGLISH

Gender and Language change in Early Modern English
Abstract:
Language and gender has always been a major subject for sociolinguistic discussion. Moreover, the same applies to language change, which is still by some considered to be rather a decay in language than its progress. This thesis aims to investigate the relation between these two areas. Furthermore, it tries to establish the leaders of language changes with regard to gender. Based on the analysis of …více
Abstract:
Gender v jazyce je jedno z velmi diskutovaných témat sociolingvistických studií. Podobně kontroverzní je i téma jazykové změny, která stále bývá považována za úpadek jazyka namísto jeho vývoje. Tato bakalářská práce se bude zabývat vztahem mezi těmito okruhy. Zároveň se bude zaměřovat i na vůdce jazykových změn. Na základě důkladného prostudování mnoha sociolingvistických studií byla stanovena hypotéza …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Kozubíková Šandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEŽKOVÁ, Lucie. LANGUAGE CHANGE IN TERMS OF GENDER IN THE ERA OF EARLY MODERN ENGLISH. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses d581sh d581sh/2
30. 7. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30. 7. 2019
Bulanova, L.
31. 7. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.