Ondřej HAVLÍČEK

Bakalářská práce

Rozpoznávání pohybových aktivit osob pomocí senzorů z mobilních telefonů s operačním systémem Android

Human activity recognition using sensors within smartphones with Android operating system
Anotace:
Tato práce se zabývá vlastnostmi měření na systému Android. Rozebírá několik možností, jak lze využít inerciálních senzorů v mobilních telefonech k rozpoznávání pohybových aktivit člověka. Je zde popsáno několik vědeckých prací, které demonstrují možnosti využití inerciálních senzorů v mobilních telefonech. Například aplikace detekující spánkové cykly, aplikace detekující obstrukční spánkovou apnoe …více
Abstract:
The thesis deals with characteristics of measuring on the Android system. It analyses a few options of using inertial sensors in mobile phones to detect human physical activity. It describes several scientific works which demonstrates some ways of using inertial sensors in mobile phones. For example applications detecting sleep cycles, obstructive sleeping apnea or a bracelet detecting epileptic fit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÍČEK, Ondřej. Rozpoznávání pohybových aktivit osob pomocí senzorů z mobilních telefonů s operačním systémem Android. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.