Bc. David Cvrkal, BSBA

Diplomová práce

Moderní marketing a jeho vliv na nákupní rozhodování spotřebitele

Modern Marketing and its Influence on Consumer Purchase Decisions
Anotace:
Vliv moderního marketingu na nákupní rozhodování spotřebitele je v dnešním globálním a hyperkonkurenčním světě velmi významným jevem a skutečností. Společnosti, které rozpoznaly a dostatečně rychle do svých obchodních strategií aplikovaly sílu a důležitost moderního marketingu, slaví úspěch a získávají tak nejen konkurenční výhodu, ale hlavně nové loajální klienty. Aktuálnost zvoleného tématu potvrzuje …více
Abstract:
The influence of modern marketing on consumer´s buying decisions in today's global and hyper-competitive world is a very important fact and reality. Companies that recognized the power and importance of modern marketing and quickly applied it into their business strategies achieve success and gain not only a competitive advantage but new and loyal clients as well. The situation on the market of financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní