Veronika KRAMARZOVÁ

Diplomová práce

Kardiovaskulární onemocnění a životní styl

Cardiovascular diseases and lifestyle
Anotace:
Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí ve většině rozvinutých zemí světa. Velký význam na vzniku onemocnění kardiovaskulárního systému mají zejména faktory ţivotního stylu, proto je potřeba věnovat se těm faktorům ţivotního stylu, které lze ovlivnit. Cílem praktické části diplomové práce bylo zjistit, zda jsou rozdíly mezi zdravými osobami a osobami s kardiovaskulárním onemocněním …více
Abstract:
Cardiovascular diseases are the most common cause of death in most developed countries nowadays. The huge significance of formation of cardiovascular diseases are mostly: factors of lifestyle, that is why we should pursue on those factors of lifestyle that we can influence. The purpose of the practical part of this thesis (doctoral thesis) was to find out whether there are differences between healthy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Ambroz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAMARZOVÁ, Veronika. Kardiovaskulární onemocnění a životní styl. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta